maja 20, 2009

Zalew Soliński

Bieszczady i zalew soliński (lub też jezioro solińskie) "żyją" w symbiozie. Łatwo kojarzymy zalew z Bieszczadami ale zazwyczaj nic więcej o nim nie wiemy. A szkoda, bo z jego powstawaniem związane są szalenie ciekawe wydarzenia.


Zalew Solińskim jest położony w pobliżu miejscowości Solna, która jest pozostałością po dawnej wsi Solina, która została zalana podczas tworzenia obecnego zbiornika. Zalew o pojemności 472 mln m³ i powierzchni 2200 ha jest największym w Polsce sztucznym zbiornikiem wodnym. Jezioro solińskie utworzone zostało w 1968 roku, ale pomysł jego budowy zrodził się już w okresie międzywojennym.


Zalew powstał z potrzeby zabezpieczenia doliny Sanu przed powodziami. W związku z czym prof. Karol Pomianowski, hydroenergetyk i hydrolog opracował koncepcję zbiornika, również tego w Myczkowcach. Stworzenie tak olbrzymiego Jeziora jak Solińskie wymagało zalania terenów kilku wsi. Pod wodą znalazły się wsie: Solina, Teleśnica Sanna, Horodek, Sokole, Chrewt i duża część Wołkowyji.


W wyniku prac nad tworzeniem zalewu powstała w Solinie zaporo o długości i 82m wysokości. Cała jej kubatura to 760 mln m³.Z wyliczeń wynika, że gdyby z betonu zużytego do jej powstania odlać sześciany o boku i ułożyć je jeden obok drugiego, powstały z nich mur sięgałby od Soliny do wyspy Wolin. Istniejąca przy zaporze elektrownia o mocy 120 MW wytwarza rocznie do 150 mln KWh energii.

Na zalewie są obecnie się trzy wyspy: Duża, Skalista i Mała, zwana Zajęczą. Przy niskim stanie wody wynurza się z niej wyspa, zwana Zjawą.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © blog MojeBieszczady.eu , Blogger