kwietnia 06, 2009

Dlaczego Bieszczady? – wariacje na temat nazwy cz.1


Zastanawialiście się kiedyś dlaczego Bieszczady nazywają się właśnie tak a nie inaczej. Istnieje kilka wersji pochodzenia tej nazwy, a każda z nich jest na swój sposób ciekawa i intrygująca.

Nazwy Bieszczady używa się zwykle w Polsce jako synonimu polskich Bieszczadów (które są jedynie częścią Bieszczadów Zachodnich). "Bieszczad" i 'Beskid' były od wieków określeniem gór oddzielających Polskę i Ruś od Węgier. Etymologia wyrazów 'Bieszczad' i 'Beskid' jest niejasna, czasem wywodzi się te słowa od trackiego ludu Bessów, których obecność na północ od Karpat odnotował Ptolemeusz. Karol Dobrowolski w 1938 objaśnił toponimię 'Beskidu' i 'Bieszczadu' na tle nazewnictwa bałkańskiego łącząc ją z albańską nazwą terenową bjeska, bjeske oznaczającą halę górską, łąkę lub pastwisko. Za etymologią germańską Jan Michał Rozwadowski w 1914 wywiódł wyraz 'Bieszczad' z gwar środkowo-dolno-niemieckich od beshêt, beskēt – geograficzny "przedział lub rozdział wód".

źródło: wikipedia.pl

Dlaczego Bieszczady? – wariacje na temat nazwy cz.2

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © blog MojeBieszczady.eu , Blogger