kwietnia 28, 2009

Bojki i BIeszczady

Etniczna ludność Bieszczadów to Łemkowie i Bojkowie, których na próżno szukać dziś w Bieszczadach. Zarówno Łemkowie jak i Bojkowie to rdzenni Ukraińcy. Wszystkich Łemków i Bojków wysiedlono z Bieszczad w ramach akcji "Wisła". Uznano ich za Ukraińców współpracujących z UPA. Łemkowie zamieszkiwali tereny na zachód od rzeki Ostawy, a Bojkowie na wschód.

Bojkowie wywodzą się od pasterzy wołoskich, którzy przybyli w Bieszczady z południa w XV wieku. Często myleni z Łemkami. Bojkowie mieszkali na wschód od rzeki Osławy. Nazwa "Bojkowie" pochodzi prawdopodobnie od słowa „boj"„boje”(bo).

Bojkowie zamieszkujący Bieszczady wierzyli, że każdy człowiek ma dwie dusze: pogańską i chrześcijańską. Możemy w ich kulturze odnaleźć charakterystyczne płaczki pogrzebowe.Bojkowie mieli prymitywne domy - tzw. chaty kurne, kryte strzechą, z których dym uchodził przez dziurę w dachu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © blog MojeBieszczady.eu , Blogger